ซ่อมเครื่องซักผ้า

ค่าบริการซ่อมเครื่องซักผ้า

washing

อุปกรณ์ ประเภท อาการ ค่าตรวจเช็ค ค่าซ่อมโดยประมาณ
เครื่องซักผ้า สองถัง(กึ่งอัตโนมัติ) ทุกอาการ 100 ไม่เกิน 600
ถังเดียว ฝาบน ทุกอาการ 100 ไม่เกิน 900
ถังเดียว ฝาหน้า ทุกอาการ 200 ไม่เกิน 1500
ถังเดียว ล้างถัง 0 400
ถังเดียว ฝาหน้า ล้างถัง 0 800
ถ้ามอเตอร์หรือแผงควบคุมเครื่องซักผ้าเสีย ค่าซ่อมจะแพงกว่าราคาโดยประมาณนี้จะอยู่ระหว่าง 1500-2500
แล้วแต่ ยี่ห้อ รู่นและขนาดของเครื่องซักผ้านั้นๆ

ใส่ความเห็น