ซ่อมพัดลม

ค่าบริการซ่อมพัดลม

fan

อุปกรณ์ ขนาด อาการ ค่าตรวจเช็ค ค่าซ่อมโดยประมาณ
พัดลมตั้งโต๊ะ 14-16 นิ้ว ทุกอาการ 20 120-150
18 นิ้ว ทุกอาการ 20 200
 พัดลมไอน้ำ ทุกขนาด ทุกอาการ 20 ไม่เกิน 200
 พัดลมอุตสาหกรรม ทุกขนาด ทุกอาการ 20 ไม่เกิน 300
ถ้ามอเตอร์พัดลมตัังโต๊ะไหม้ราคาซ่อมประมาณ 300 บาท
แต่ถ้าเป็นพัดลมอุตสาหกรรม หรือตั้งโต๊ะ 18 นิ้ว ราคาซ่อมมอเตอร์จะแพงมากแล้วแต่รุ่น ส่วนมากช่างจะแนะนำให้ซื้อเครื่องใหม่

ใส่ความเห็น