รับงาน


ใบรับเลขที่
อัตโนมัติ
วันที่ *
ชื่อลูกค้า*
เบอร์โทร *
เวลา :
หมายเหตุ

อุปกรณ์ *
ยี่ห้อ *
กรุณาเลือกอุปกรณ์ก่อน
รุ่น/รูปแบบ
อาการเสีย*
อุปกรณ์อื่นๆ

กรุณากรอกข้อมูลสำคัญที่มีสัญลักษณ์ * ให้ครบทุกช่อง